top of page
Anchor 1
Screen Shot 2023-12-11 at 15.53.36.png

My Style

בעולם של שפע ויזואלי איך

ניתן ליצור את הקו האישי שלכם

שיהיה מחובר באופן אורגני

למסר ולעשיה המקצועית שלכם?

sharonmass_Producing_fashion_in_nature_541a446d-0c89-4844-9fcc-dcd8b24df81c.png

ספירלת הפרפר

ספירלת הפרפר הוא תהליך הכולל 

5 מפגשים בהם נלמד איך לבנות 

יסודות אסטרטגיות לעסק

על בסיס המצפן האישי שלכם.

sharonmass_Producing_fashion_in_nature_a6962af6-cbbc-4444-bc36-9cd83b08ad31.png

ספירלת הפרפר

תנועות קטנות בחיים לאורך זמן

מובילות אותנו למקום המדוייק שלנו.

אנחנו נעים במעגלים חוזרים.

היכולת לצפות על התהליכים 

מלמעלה מאפשר לנו לבנות תהליך וטרנספורמציה ליעד הבא.

WORK & PLAY

bottom of page